De Stentor 24 februari 2004

Epe vreest roekenplaag uit Heerde

van onze medewerker

24 FEBRUARI 2004 - EPE - Epe is bang binnenkort geterroriseerd te worden door roeken. De dieren, die nu voor overlast zorgen in Heerde, vormen een rondtrekkende plaag. Burgemeester Eland hoorde alle onrust over dit onderwerp bij de plaatselijke politici aan en gaf aan machteloos te staan: ‘In Epe zijn roeken kennelijk beter beschermd dan asielzoekers‘.

Nadat eerder de gemeenteraad van Heerde haar bezorgdheid uitsprak over een roekenplaag, heeft nu ook de gemeenteraad van Epe bij het college aan de bel getrokken.

Met name de fractie van het CDA toonde zich bezorgd over ‘de vanuit Heerde naderende kolonie kraaiachtigen‘, die een plaag voor de agrariërs in Epe op zouden leveren. Woordvoerder Jo van der Sloot kon niet duidelijk maken waaraan hij de zekerheid ontleende dat de roeken, die vanuit de Achterhoek de weg naar Heerde vinden, vervolgens richting Epe vliegen.

DISCUSSIE

In de discussie die volgde bleek een groot meningsverschil te bestaan over de vraag of roeken mogen worden verjaagd. Volgens het college kan daarvan geen sprake zijn. Enkele raadsleden herinnerden aan een recente uitspraak van minister Veerman die het verdrijven van de dieren uit bebouwde kommen wel toestaat.

VERSPILD

Het verorberen van eendeneieren door de roeken was voor het CDA een reden temeer om bezorgd te zijn. Jan de Graaf (GroenLinks) vond ieder woord wat er over wordt gezegd verspilde energie. ‘We praten hier nu al veertien jaar over en nog altijd verandert er niets.‘

Burgemeester Eland sloot af met een paar opmerkelijke uitspraken. ‘In Epe zijn roeken kennelijk beter beschermd dan asielzoekers‘ en ‘U verlangt van dit college roeke(n)loos gedrag.‘