De Stentor 11 maart 2004

Roeken zitten er nog altijd

van een onzer verslaggevers

11 MAART 2004 - NEEDE - Neede heeft last van roekenlawaai en daar ging wethouder P. Meijlis afgelopen najaar volop werk van maken. De roeken zouden worden verhuisd, kondigde hij in november aan. Naar ‘een bosje‘ in het buitengebied. En dat zou in december of januari gebeuren. Maar de roeken zitten er nog altijd.

Het roekenprobleem is moeilijk, vertelde de wethouder onlangs aan de raadsleden. Want de roeken zijn beschermd. En bosjes in het buitengebied liggen ook niet bepaald voor het oprapen. Omwonenden van de begraafplaats aan de Rozenkamp klagen al tijden steen en been over lawaai- en andere overlast van de vogels, die in de bomen van de begraafplaats bivakkeren. 

Wethouder P. Meijlis nam de buurt in bescherming en wilde het probleem verhelpen. Hij stuitte vervolgens echter keer op keer op de beschermde status van de roeken. Afschieten mag in elk geval niet, verstoren mag tijdens het broedseizoen ook niet.

Afgelopen najaar kondigde Meijlis stoer aan, de roeken te gaan verhuizen voor het nieuw broedseizoen. Met hulp van een valkenier zouden de vogels verjaagd worden naar een plek in het buitengebied. 

Het verhuisplan blijkt inmiddels redelijk geruisloos van tafel te zijn gehaald. Want niet alleen is het erg duur, een geschikt bosje is ook niet zomaar te vinden in het buitengebied. De Vogelwerkgroep is ook nog niet eensgezind overtuigd van het verhuisplan. Haast lijkt plotseling ook minder geboden. Want volgens de wethouder is het op dit moment ‘betrekkelijk rustig‘ bij de begraafplaats. Met een hoogwerker zijn de bomen wat bijgesnoeid, er wordt geluidsapparatuur geplaatst om de vogels af te schrikken en er zijn roofvogels opgehangen.