De Stentor 30 juni 2004

Overlast poepende roeken

van een onzer verslaggevers

30 JUNI 2004 - ZWOLLE - Geteisterde Zwollenaren moeten leren leven met de uitwerpselen en het oorverdovende lawaai van roeken. De gemeente Zwolle kan niets aan de overlast doen. De vogel geniet in Nederland een beschermde status.

Roekenkolonies houden zich op bij het Engelse Werk, Zandhoven en de Dijkzichtweg even ten noorden van de Vecht. De vogels hebben ook een stekkie gevonden in het wijkpark Berkum, bij de kinderboerderij aan de westkant van deze wijk. En niet in de laatste plaats bij school De Campherbeek aan de Grotiuslaan.

De meeste overlast wordt in de maanden maart, april en mei ervaren als de vogels zich nestelen. Het betreft vogelpoep en een bak herrie. Bij de wijkvereniging in Berkum waren dit voorjaar diverse klachten binnengekomen. Een wijkschouw bracht vervolgens het overtuigende bewijs. En daarbij blijft het. De gemeente is aan handen en voeten gebonden. 

Overlast wordt in de wet niet genoemd als reden om tegen de roeken op te treden. Om die reden wordt een vergunning om ze met een paar welgemikte schoten te verjagen eveneens geweigerd. De provincie is daar althans zéér terughoudend in. In een incidenteel geval dat de vergunning wel werd verleend leidde dat hooguit tot verplaatsing van de kolonie.

De roek wordt over het algemeen gezien als een kwetsbare soort met een hoge uitstervingskans als het dier massaal wordt vervolgd. Dat is in het verleden wel gebeurd. In 1977 kreeg de vogel via de Jachtwet een volledig beschermde status. Sinds 1994 zijn ook de eieren en de nesten ‘onaantastbaar‘.

De gemeente constateert dat een en ander ook vastzit op ‘tolerantie‘. Ter overpeinzing wordt daarbij de retorische vraag gesteld of bepaalde overlast niet bij de natuur hoort, net zoals vallende bladeren. ‘De roek brengt een beetje leven in de brouwerij. Een stukje natuur in de stad.‘ Tot slot stelt de gemeente vast dat de viezigheid van uitwerpselen af- en uitwasbaar is.