De Stentor 11 augustus 2004

Roeken zijn Neede nog de baas

van een onzer verslaggevers

11 AUGUSTUS 2004 - NEEDE - Neede is nog steeds niet verlost van het roekenprobleem. Aan ideeën voor de aanpak van de ‘zwarte plaag‘ is geen gebrek geweest, maar om uiteenlopende redenen zijn die stuk voor stuk gestrand.

Sinds inwoners van Neede in maart 2003 voor het eerst melding maakten van het roekenprobleem, lanceerde wethouder P. Meijlis allerlei creatieve oplossingen. Die bleken vervolgens zonder uitzondering onhaalbaar, omdat ze telkens gebaseerd waren op hetzelfde idee: het verjagen van de roeken. Dat is nu eenmaal verboden. 

Om die reden kondigde de provincie Gelderland anderhalf jaar geleden al aan, in samenwerking met het ministerie van landbouw te gaan werken aan een breed roekenbeheersplan. Het is dan ook onduidelijk waarom wethouder Meijlis pas nu erkent dat de roeken niet verjaagd kunnen worden en dat er gewacht dient te worden op een beleidsplan van het Rijk. 

In de tussenliggende periode probeerde Meijlis onder meer ratels en ander lawaai als oplossing. Volgens Meijlis zou gedeputeerde Boxem er geen probleem mee hebben. Provincieambtenaren maakten echter duidelijk dat dergelijke maatregelen in strijd zijn met de Flora- en Faunawet. 

Een valkenier die zijn valk rond de bomen laat vliegen waar de roeken huizen. Het is onduidelijk of er ooit een valkenier is geweest, en of dat resultaat heeft gehad. Een ander voorstel was de roeken verjagen naar het buitengebied en ze daar vervolgens afschieten. Maar verjagen mag niet. 

Met hulp van een valkenier de roeken dwingen te verhuizen naar een bosje in het buitengebied, was ook een idee. Maar de kans op succes was minimaal, zo waarschuwde een begeleidend rapport. Een conclusie die Meijlis om onduidelijke redenen pas maanden later onderschreef. 

De conclusie na anderhalf jaar luidt: de roeken zijn de gemeente Neede nog steeds de baas.