De Stentor 22 september 2004

'Faunafonds moet schade roeken betalen'

22 SEPTEMBER 2004 - BAAK - Agrariër H. Logtenberg in Baak vindt het onverteerbaar dat het Faunafonds weigert enkele duizenden euro's schadegeld te betalen om het verlies van een groot deel van zijn maïsoogst te compenseren.

In mei 2002 streek een zwerm roeken op het land van Logtenberg neer en vrat ruim de helft van het ingezaaide maïszaad weg. Logtenberg had er alles aan gedaan om de roeken te verjagen. Toch leed de Baakenaar schade. Hij hoopte dat het Faunafonds hem tegemoet zou komen. Maar het fonds, dat voor 2001 in dit soort gevallen wel uitbetaalde, weigerde. Het wees Logtenberg er op dat hij zich in dat jaar bij twee afzonderlijke maatschappijen tegen roekenschade had kunnen verzekeren. Logtenberg pikte dat niet en stapte via de rechtbank naar de Raad van State, die maandag diens bezwaren behandelde.

Tijdens de rechtszitting stelde staatsraad B. van Ettekhoven vast dat de in 2002 ingevoerde verzekering in 2003 alweer was afgeschaft. Bovendien noemde Logtenberg de voorwaarden voor de verzekering onaanvaardbaar dwingend. De Raad van State gaat de komende weken de zaak bekijken.