De Stentor 19 november 2004

Meppel verhuist roeken

door WIM SAGEL

19 NOVEMBER 2004 - MEPPEL - De roekenkolonie in Meppel, die sinds jaar en dag de bewoners van Hesselingen teistert, wordt verhuisd. Een groenbeheerbedrijf verplaatst momenteel een aantal nesten naar hoge eiken aan de Bremenbergweg. Het gaat hier om een experiment, waarvoor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toestemming heeft gegeven.

Sinds de roek een beschermde vogel is, is overlast niet of nauwelijks meer te bestrijden. Ook door landschapswisselingen - door ruilverkavelingen bijvoorbeeld zijn veel onproductieve bosjes verdwenen - is de roek richting bewoonde wereld getrokken.

Werd in vroeger tijden nog wel eens een schot hagel gelost op de nesten en vogels, een nest compleet verwijderd of de vogel anderszins verjaagd, sinds de beschermde positie zijn de middelen beperkt. Bovendien worden de gemeentelijke bestrijders nauwlettend in de gaten gehouden door natuurbeschermers.

In het Meppelse zijn inmiddels allerhande trucs toegepast. Geluiden en silhouetten van roofvogels die in de boom werden gehanden; het had nauwelijks resultaat. Tot grote ergernis van de omwonenden. De meest oudere bewoners van de naast de roekenkolonie gelegen flat aan de Breitnerhof doen in het voorjaar soms geen oog dicht, wanneer bij het krieken van de dag de kolonie in Hesselingen ontwaakt. Auto’s worden ondergepoept en bezoekers van het onder de kolonie gelegen rooms-katholieke kerkhof zien hun kleding soms danig bezoedeld door roekenontlasting.

Met toestemming van het ministerie mogen nu nesten worden verplaatst. Een bijna ondoenlijk karwei, want de meeste roekennesten zijn van dusdanige kwaliteit dat ze de verhuizing niet overleven. De roek is een beroerde nestenbouwer. Overigens zoekt de vogel wel elk seizoen het oude nest weer op om dat met een aantal takken te renoveren. En dat vinden de meeste roeken wel voldoende voor een nieuw broedsel.

Van de honderd nesten zijn er een twintigtal geschikt voor verplaatsing naar de Bremenbergweg. De overige nesten worden vernietigd. Omdat de roeken hun foerageergebied tussen Nijeveen en Meppel hebben, hoopt men dat de vogels hun verhuisde nesten herkennen in de bomen langs de Bremenbergweg. Keert de kolonie tocht terug naar Hesselingen, dan worden de roeken op kosten van de gemeente Meppel weer verjaagd.