De Stentor 12 november 2004

Boer moet schade roeken zelf betalen

van een medewerker

12 NOVEMBER 2004 - DEN HAAG/BAAK - Het Faunafonds hoeft agrariër Logtenberg in Baak niet de duizenden euro's schadevergoeding te betalen om het verlies van een groot deel van zijn maïsoogst te compenseren.

Dat heeft de Raad van State bepaald. In mei 2002 streek een zwerm roeken op het land van Logtenberg neer en vrat ruim de helft van het ingezaaide maïszaad weg. Terwijl Logtenberg er alles aan had gedaan om de roeken te verjagen. Hij had zelfs een jager ingeschakeld die een groot aantal vogels afschoot. 

Toch leed de Baakenaar schade. Hij hoopte dat het Faunafonds hem tegemoet zou komen. Maar het fonds, dat voor 2001 in dit soort gevallen wel uitbetaalde, weigerde. 

Het fonds wees Logtenberg er op dat hij zich in dat jaar bij twee afzonderlijke maatschappijen tegen roekenschade had kunnen verzekeren. De Raad van State is het eens met het Faunafonds en stelt vast dat de schade dat jaar te verzekeren was bij de AgriVer en de Hagelunie. Logtenberg wist dat wel, maar vond de voorwaarden voor de verzekering onaanvaardbaar dwingend. Immers, één maatschappij wilde alleen verzekeren als Logtenberg duurder maïszaad bij twee bedrijven afnam. 

En bij een andere maatschappij kon hij zich alleen verzekeren als ook alle andere verzekeringen bij die maatschappij zijn onderbracht. 

Dat was voor het rechtscollege echter onvoldoende de claim aan Logtenberg toe te wijzen.