Trouw 4 april 2000

de Haagse Kier

Idee van de week

Naam: Annie Schreijer-Pierik
Partij: CDA
Idee: bescherm mensen tegen roeken
Ingediend: als vraag aan staatssecretaris Faber van landbouw, natuurbeheer en visserij

Aanleiding: Bewoners van het Twentse Wierden hebben verschrikkelijk veel last van roeken. De zwarte kraaiachtigen maken behoorlijk wat lawaai en ze poepen zich een ongeluk - ook heel vervelend. Het Twentse kamerlid voor het CDA is niet de enige die de problemen op het Binnenhof heeft aangekaart. Ook de Wildbeheereenheid West-Twente heeft 'Den Haag' gealarmeerd.
Dilemma: Verjagen helpt niet. Die methode zorgt alleen voor verplaatsing van de overlast naar mensen die buiten wonen. Schreijer-Pierik heeft begrepen dat de roeken vooral schade aanrichten in de uurtjes voordat de zon opgaat. Dan mag er niet gejaagd worden. De parlementariër wil verder weten of Faber mogelijkheden ziet om de problemen op te lossen. En zo niet, wie er dan wel verantwoordelijk is.
Steun: Het is de vraag of de omvang van de problematiek in Den Haag voldoende bekend is. De roek komt voornamelijk in Oost-Nederland voor.