Trouw 16 augustus 2000

KWESTIES / Vernielen roeken fruit of ruimen ze emelten op?

Tekening uit krantebericht

Als het aan de boeren en jagers ligt, kan de beschermde status van roeken worden opgeheven. Wildbeheerseenheden (WBE's) in het oosten van het land zijn een anti-roekenoffensief gestart en sporen boeren aan de schade te claimen. Het CDA-kamerlid Annie Schreijer steunt ze.

Aardappelteler H. Broeze spreekt van twee- tot drieduizend gulden schade door een roekenkolonie: ,,Ze pikken één keer in een aardappel en gaan dan naar de volgende. Die aardappels blijven boven de grond liggen en na één dag zijn ze waardeloos.''

Volgens de WBE West-Twente weten veel boeren niet dat ze roeken-schade kunnen claimen. Door dat wel te doen, wordt de omvang van het probleem duidelijk, aldus de WBE. Ook hoopt deze vereniging van jagers, toch al geen grote kraaienvriend, dat de vergunning om kraaiachtigen te schieten, wordt uitgebreid.

Tweede-Kamerlid Schreijen steunt de WBE's en heeft een brief in de pen zitten aan staatssecretaris Faber: ,,De beheersing van de roek moet verbeteren, het blijft nu bij het blussen van brandjes.''

Vorig jaar hebben roeken volgens het ministerie van landbouw voor 1,3 miljoen schade aangericht. Roeken pikken volgens LTO-Nederland vooral in appels en peren, pas ingezaaid graan en wintertarwe. De vraag is echter of het altijd roeken zijn die de schade veroorzaken. Het verschil tussen zwarte kraaien, kauwen en roeken is voor leken moeilijk te zien, meent A. Fopma van de Vogelbescherming. ,,De roek is bijna net zo groot als de zwarte kraai en alleen als je goed kijkt, zie je dat de volwassen roek een grijze plek om zijn snavel heeft. De roek is sinds 1978 beschermd. Op zwarte kraaien mag wel worden gejaagd en dus kan schade van deze soort niet worden geclaimd. Ik vermoed dat boeren ook die schade op de roek willen verhalen.''

Nederland telt zo'n 50 000 paren en hun aantal groeit amper. Fopma heeft dan ook zijn twijfels over het probleem. ,,Op het menu van roeken staat eiwitrijk voedsel, geen fruit. Ze eten bloemknoppen en kiemplantjes van maïs en granen. Men zou meer naar de positieve kanten moeten kijken. Roeken zijn heel nuttig voor de landbouw doordat ze de emelten, de schadelijke larven van de langpootmug, uit het gras eten.'' redactie economie

Bericht afkomstig van http://www.trouw.nl/
16 augustus 2000, dagblad Trouw