Tubantia 8 september 1999
Kolonie roeken drijft hele buurt tot wanhoop

Dikke kledders in het glaasje bier

Van een onzer verslaggevers

ALMELO - Ze zijn zo langzamerhand met z`n duizenden, maken een hels lawaai en vergassen de bewoners van de Suze Robertsonlaan en omgeving op dikke kledders poep. Auto`s, wasgoed, balkons, zelfs een gevuld bierglas bleven niet verschoond.

De enorme kolonie roeken in het Beeklustpark drijft tal van buurtbewoners tot wanhoop. Afgelopen maandagavond gingen voor het eerst - luide - stemmen op om het aantal roeken terug te brengen.

De kwestie van de roeken werd aan de orde gesteld in het tweede buurtgesprek van de gemeente in de Ossenkoppelerhoek, dit keer met bewoners van de Windmolenbroeksweg en de Ansingh-, Robertson-, Kruyder-, Werkman- en Jan Sluyterlaan, in het meest westelijk deel van de wijk. De discussie spitste zich - naast de roeken - toe op een aantal onderwerpen: parkeerproblemen, te hard rijden en drugsgebruik en -handel in de wijk.

De aanwezigheid van de grote schare roeken, een beschermd soort kraai, brengt gemengde gevoelens teweeg in de buurt. Enerzijds wordt ze door bewoners als bijzonder ervaren (`het is wel een heel indrukwekkend gezicht als ze met z`n duizenden rondzwermen`), maar in de tent waarin maandag de bijeenkomst werd gehouden, overheerste toch de afkeer van het lawaai en vooral de vogelpoep. `Ik kan wel aan het schrobben blijven op mijn schutting en balkon`, foeterde één van de oudere wijkbewoners.

De kwestie werd aangekaart door een oud-ambtenaar die zelf aan de rand van het Beeklustpark woont. Hij stelde dat de roekenkolonie in heel Almelo enorm is uitgedijd en dat de meeste nesten (450 van de 750) zich in het Beeklustpark bevinden. Daar moet volgens veel wijkbewoners maar paal en perk aan gesteld worden. De gemeente werd opgeroepen om voor een vorm van geboortebeperking bij de roeken, toestemming te vragen bij de verantwoordelijke autoriteiten in Zwolle.

Een kwestie van heel andere orde vormde het verkeer: de buurt hekelde het harde rijden op de B-weg van de Windmolenbroeksweg en de zijstraten. Er gingen stemmen op voor het instellen van een dertig kilometerzone en verkeersremmende maatregelen. Daarnaast concludeerden de meer dan tachtig aanwezigen dat het parkeren in de wijk ronduit problematisch is: te weinig plekken en auto`s worden stelselmatig op de trottoirs achtergelaten. Frappant was wel dat ook de buurtbewoners geen oplossing voor het parkeerprobleem konden aandragen - behalve een gisse buurtbewoner die begon over ondergronds parkeren.

Drugs

Het groenonderhoud in met name het Beeklustpark bleek wat ergernis te veroorzaken in de wijk, buurtbewoners wilden bovendien weten wanneer het college nu eens een besluit neemt over het al dan niet verkopen van het Beeklustpark en er is - nog altijd - zorg over toenemende drugshandel en drugsgebruik in en buiten het park. `Dit kan vreselijk uit de hand lopen`, waarschuwden jonge wijkbewoners. Klachten bij de politie over openlijke drugshandel op straat, hadden volgens buurtbewoners niet tot ingrijpen, controles of verbeteringen geleid. En de politie kreeg meer verwijten: er zou ook onvoldoende worden gereageerd op waarschuwingen van buurtbewoners dat jongelui in het park vernielingen aanrichten.

Net als bij de eerste bijeenkomst werden de op- en aanmerkingen, suggesties en kritiek van de wijkbewoners nauwgezet genotuleerd door de gemeente. Wat de gemeente op korte of lange termijn gaat verbeteren, bleef maandagavond boven de markt hangen. J. de Ruiter, als wijkwethouder opnieuw van de partij, hield zich op de vlakte, maar liet doorschemeren dat hij zelf het speciale knelpuntenpotje - waarin een niet nader genoemd bedrag zit voor verbeteringen - in de Ossenkoppelerhoek wil aanwenden voor zaken die niet tot het reguliere gemeentelijk beleid gerekend worden.

Bericht afkomstig van:
http://www.zwolsecourant.nl/