Tubantia 21 oktober 1999

Geknal helpt niet, de roeken blijven

Van een onzer verslaggevers
WISCH - De roeken gaan niet weg uit Wisch. Ze kiezen alleen een andere plaats uit om te overnachten.

Dat is gebleken na een jaarlang roeken verjagen door middel van knalapparaten. Daar waar geknald is, zijn de dieren verdwenen. Maar ze zijn elders in Wisch neergestreken. Het college van Wisch is daarom van plan komend jaar geen vergunning aan te vragen om de zwarte vogels met apparatuur te verjagen. `Daar komt bij dat de kans dat we een vergunning zouden krijgen erg klein is`, aldus een woordvoerder van de gemeente Wisch. `Het Rijk is er minder scheutig mee geworden.`

Wisch zal nog in overleg treden met de bewoners van wijken die te maken hebben (gehad) met overlast. De hoop van Wisch en omliggende gemeenten is gericht op de vorming van alternatieve slaap- en rustplaatsen voor de roeken, met name in het buitengebied. Hoge bomen zijn bij de vogels favoriet. De samenwerking met onder meer Doetinchem, Gendringen en de milieubeweging heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.

Bericht afkomstig van:
http://www.zwolsecourant.nl