(De Twentsche Courant Tubantia 8 maart 2000)

Knallen moeten roeken uit Wooldrikspark verjagen

Van een onzer verslaggevers

ENSCHEDE - De gemeente Enschede wil een knalapparaat aanschaffen om de roekenkolonie in het Wooldrikspark te verjagen.

Een aanwonende van de Rechterlaan heeft er al mee ingestemd dat het schiettoestel op het dak van zijn garage komt. Mensen van de Rechterlaan ervaren al lange tijd overlast van de vogels. Die hebben hun nesten in de bomenrij pal tegen de woonbuurt aan. Ze leveren gekrijs op en zorgen voor poephinder. Een jaar geleden werd de hoogwerker van de brandweer ingeschakeld. Met een stok probeerde men tot drie keer toe vergeefs de naar schatting 30 nesten uit de bomen te trekken. 

Wethouder D. Buursink heeft daarop samen met medewerkers van de Bouw- en Milieudienst naar een nieuwe oplossing gezocht. Die mag de beschermde status van de vogelsoort geen geweld aandoen maar moet wel zoden aan de dijk zetten. De verwachting is dat met luide knallen op korte termijn een eind komt aan de overlast. De fruittelersbranche maakt met succes gebruik van het knalapparaat. De knallen laten de roeken schrikken die vervolgens hun heil op een andere plaats zoeken. De gok is dat ze op de nieuwe plek minder hinder veroorzaken. De bewoners van de Rechterlaan nemen het geknal voor lief, als daarmee hun probleem maar verdwijnt. De afdeling Milieu ziet er op toe dat geluid van het knalapparaat binnen de perken blijft. 

Het opzettelijk verontrusten van roeken is volgens artikel 10 van de Vogelwet toegestaan `indien het geschiedt in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid.` Nodig is nog een ontheffing op de Wet Geluidhinder. Overleg is gevoerd met de dienst Landelijke Service bij Regelingen, een onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en milieu moet zich nog uitspreken over de aanschaf van het knalapparaat. Enige haast is geboden omdat de roeken al op korte termijn hun nesten opbouwen. Tijdens het broedseizoen is verstoren wettelijk verboden.