(De Twentsche Courant Tubantia 23 februari 2001)

Overlast roeken: ongenoegen uiten in Den Haag

WIERDEN - De gemeente Wierden roept inwoners die overlast ondervinden van roeken op hun ongenoegen kenbaar te maken bij de landelijke politiek in Den Haag. æAls gemeente willen wij op een verantwoorde wijze wat doen aan de overlast van roeken, maar landelijke en Europese wetgeving maakt dit momenteel onmogelijk', aldus het gemeentebestuur. Heeft u last van roeken? Lees dit verhaal en reageer.

Dit gemeentelijke standpunt wordt uitgedragen op de gemeentelijke informatiepagina in De Driehoek. Hierin staat dat het tegengaan van overlast door roeken voor Wierden een groot probleem is. 'De wet- en regelgeving verzet zich tegen een goede bestrijding. De enige mogelijkheid voor de gemeente is het verstoren van de roekenkolonie. Dit levert weer als moeilijkheid op dat het gedrag van roeken niet voorspelbaar is', zo wordt gesteld. 

Uit eigen ervaring kan de gemeente aangeven dat als gevolg van het verstoren van een roekenkolonie overlast op meerdere andere plekken ontstaat. 'Als gemeente kunnen wij alleen maar concluderen dat de problemen verplaatst worden. 'Volgens Wierden is een concrete oplossing van het roekenprobleem niet voorhanden. Wel signaleert men een hoopvolle ontwikkeling. 'Professor Van Bronswijk wil wetenschappelijk onderzoek doen naar de gezondheidsrisico's door vogels, met name roeken, in de gebouwde omgeving.' 

De deskundige hoopt te bereiken dat een breed draagvlak ontstaat voor een effectieve bestrijding van de last door roeken. De gemeente Wierden beseft dat de studie niet onmiddellijk resultaat oplevert. 'Geduld van u als burger wordt gevraagd.' Enige druk hoopt men, met medewerking van de inwoners van Wierden, in de tussentijd wel uit te oefenen. 'De landelijke politiek zal overtuigd moeten worden van de noodzaak van aanpassing van landelijke en Europese wetgeving.'