(De Twentsche Courant Tubantia 24 maart 2001)

Raadsbrede steun motie overlast roeken 

’Haagse lobby’ Wierden

WIERDEN - De vier Wierdense gemeenteraadsfracties hebben met het oog op de roekenoverlast in de gemeente Wierden hun Haagse collega's benaderd vooral de motie te ondersteunen die Annie Schreijer-Pierik (CDA) in de Tweede Kamer heeft ingediend. Daarover wordt komende week gestemd. 

Met een gezamenlijke brief, gericht aan de fracties van alle politieke partijen, proberen de in Wierden vertegenwoordigde partijen de Haagse woordvoerders op het gebied van landbouw, natuurbeheer en visserij zo ver te krijgen dat zij de motie van Schreijer steunen. Dit Tweede Kamerlid heeft voorstellen ingediend met betrekking tot de bestrijding van kraaiachtigen en vossen. 

In hun brief schrijven de fracties dat Wierden binnen en buiten de bebouwde kom te maken heeft met grote overlast van roeken. æHet verwerpen van de motie van mevrouw Schreijer zal efficiénte bestrijding van de overlast van roeken onmogelijk maken. Op grond van de huidige vergunning artikel 53 Jachtwet is het voor de gemeente onmogelijk de overlast te bestrijden. Door het gebruik van vogelafweerpistolen wordt alleen maar bereikt dat de problemen met betrekking tot de overlast van roeken worden verplaatst,Æ schrijven de raadsleden. Om te besluiten met: 'Een taak van de wetgever moet in onze ogen zijn dat bij vaststelling van nieuwe wetgeving maatregelen ook voor de lagere overheid mogelijk blijven om problemen van kraaiachtigen op een effectieve manier te bestrijden.Æ De fractievoorzitter van de ChristenUnie in Wierden, J. Wessels-Jurjens, voerde gisteren overleg met haar Haagse collega D. Stellingwerf. Volgens de CU-woordvoerder in de Tweede Kamer is - anders dan in Wierden gedacht - de stem van zijn fractie niet doorslaggevend bij de stemming. Volgens hem kunnen, ook als de CU voorstemt, de stemmen staken (75-75). 

Stellingwerf stelt zich op het standpunt dat de drie jaar geleden vastgestelde flora- en faunawet de provincies de bevoegdheid geeft voor bepaalde dieren een afschotvergunning aan te vragen. 'Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben hier nog geen werk van gemaakt', aldus Stellingwerf. 'De ChristenUnie wil het oplossen van deze problemen zo dicht mogelijk bij de burger brengen, dus op provinciaal niveau, terwijl het CDA de kwestie op landelijk niveau neerlegt.'