(De Twentsche Courant Tubantia 10 maart 2004)

‘Roekenverhuisplan’ is losse flodder

Neede heeft last van roekenlawaai en daar ging wethouder P. Meijlis afgelopen najaar volop werk van maken. De roeken zouden worden verhuisd, kondigde hij in november aan. Naar ‘een bosje’ in het buitengebied. En dat zou in december of januari gebeuren. Maar de roeken zitten er nog altijd.

Het roekenprobleem is moeilijk, vertelde de wethouder onlangs aan de raadsleden. Want de roeken zijn beschermd. En bosjes in het buitengebied liggen ook niet bepaald voor het oprapen. 

Dat het probleem lastig is, klopt. Omwonenden van de begraafplaats aan de Rozenkamp klagen al tijden steen en been over lawaai- en andere overlast van de vogels, die in de bomen van de begraafplaats bivakkeren. Wethouder P. Meijlis nam de buurt in bescherming en wilde het probleem verhelpen. Hij stuitte vervolgens echter keer op keer op de beschermde status van de roeken. Afschieten mag in elk geval niet, verstoren mag tijdens het broedseizoen ook niet. En tijdens het broeden is de overlast natuurlijk het grootst. 

Afgelopen najaar kondigde Meijlis stoer aan, de roeken te gaan verhuizen vóór het nieuw broedseizoen. Er was langdurig gestudeerd op het probleem en er was een oplossing gevonden. Met hulp van een valkenier zouden de vogels verjaagd worden naar een plek in het buitengebied. Er waren al drie geschikte locaties gevonden, meldde de wethouder. De oplossing was dus gevonden, hoewel de details nog erg vaag waren. 
 

Het verhuisplan blijkt inmiddels redelijk geruisloos van tafel te zijn gehaald. Want niet alleen is het erg duur, een geschikt bosje is ook niet zomaar te vinden in het buitengebied. De Vogelwerkgroep is ook nog niet eensgezind overtuigd van het verhuisplan. Haast lijkt plotseling ook minder geboden. Want volgens de wethouder is het op dit moment ‘betrekkelijk rustig’ bij de begraafplaats. Met een hoogwerker zijn de bomen wat bijgesnoeid, er wordt geluidsapparatuur geplaatst om de vogels af te schrikken en er zijn namaak-roofvogels opgehangen. 
 

Overigens leken de aankondigingen van Meijlis in november al erg voorbarig. De ambtelijke nota waarschuwde toen al, dat een ‘actief roekenbeheer’ op de begraafplaats 11.000 euro zou kosten en dat de verhuizing naar ‘een bosje’ met hulp van een valkenier geen enkele garantie voor succes gaf. Er bestond zelfs een ‘groot risico’ dat de kolonie zich ongewenst zou opsplitsen, werd opgetekend uit een rapportage van vogelkenners. Waarom de wethouder pas nu op dezelfde gronden tot de conclusie komt dat het verhuisplan onhaalbaar is, is onduidelijk.