(De Twentsche Courant Tubantia 11 mei 2004)
Tienpuntenplan

Een-tweetje vogelwerkgroep en raadslid in roekenaffaire

Luidruchtige roeken zijn veel inwoners van Neede een doorn in het oog. VVD-raadslid M. Koster presenteerde gisteravond in de commissie ruimte een plan om de overlast door de beschermde vogels aan te pakken. Het plan komt uit de koker van de lokale vogelwerkgroep.

De commissieleden hadden stuk voor stuk sympathie voor de aangedragen voorstellen. Wethouder P. Meijlis wees echter op de komst van een roekenbeheersplan, dat overigens door een ambtenaar uit Eibergen wordt uitgewerkt. Want ook Eibergen ondervindt hinder van de gevederde hooligans. Meijlis vertelde dat in Nederland inmiddels dertig gemeenten steen en been klagen over het gedrag van de roek. Een werkgroep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft al aan de bel getrokken bij minister C. Veerman van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Voorstellen om de roeken aan te pakken legde hij inmiddels voor aan de Raad van State. Want Veerman wil zeker weten dat zijn actie in overstemming is met de Europese regels. Het antwoord van de Raad van State laat nog even op zich wachten. En in Neede wordt door het college weer op de visie van Veerman gewacht. 

Dat duurt Mans allemaal veel te lang. De problematiek rond de roeken gaat hem aan het hart. De VVD’er is een echte vogelliefhebber en aangesloten bij de Vogelwerkgroep. Als raadslid kon hij de klachten over de roeken niet negeren, met name de overlast in het Ter Weemepark. ‘Ik ga daar zelf wel eens naar toe met mijn kleinkinderen’, vertelde Koster. ‘Nou, ik heb wel eens moeten rennen om niet onder de stront te raken.’ De overlast bij het oude kerkhof betreft volgens Koster vooral het gekrijs van de komende en vertrekkende vogels en hun kroost in de nesten. Hij zwengelde de overlast aan tijdens een ledenvergadering van de Vogelwerkgroep. Er onstond een verhitte discussie. ‘Voor sommige leden zijn die roeken heilig. De overlast bestaat volgens hen alleen tussen de oren van de mensen.’ Het bestuur van de Vogelwerkgroep Neede ging met Koster werken aan een oplossing. De uitkomst is een tienpuntenplan. Het plan bevat een aantal concrete aanbevelingen zoals: 200 nesten toestaan op de oude begraafplaats en maximaal 400 nesten binnen de gemeentegrenzen. Geen nesten toestaan boven de vijver in het Te Wheemepark en de weg die daar langs loopt. De gemeente Neede krijgt het verzoek om bosjes buiten de bebouwde kom aan te wijzen als plek waar roeken veilig kunnen broeden.