(De Twentsche Courant Tubantia 10 augustus 2004)
Wachten op minister

Neede geeft strijd tegen overlast van roeken op


NEEDE - De gemeente Neede geeft de strijd tegen de roeken op. De roeken blijven waar ze zijn, totdat landbouwminister Veerman heeft gesproken. De minister heeft volgens wethouder P. Meijlis nog niet zo lang geleden een rapport ontvangen waaruit zou blijken dat de overlast van roeken overal in Nederland hand over hand toeneemt.

Sinds anderhalf jaar is op sommige plekken in Neede de overlast van roeken ondraaglijk geworden. Tenminste, volgens sommige bewoners. Met name bij het kerkhof aan de Rozenkamp en bij het Ter Weemepark bezorgen de krijsende roeken bewoners slapeloze nachten. 

Wethouder P. Meijlis kondigde in maart vorig jaar zelfs aan dat Needenaren zich bij hem gemeld hadden ‘met psychische problemen’ als gevolg van het roekenlawaai. Meijlis beloofde direct de roeken te gaan verhuizen. Maar de belofte doen bleek een stuk eenvoudiger dan hem nakomen. 

Roeken zijn namelijk beschermd en mogen niet zomaar worden afgeschoten of verjaagd. Tijdens het broedseizoen mogen ze zelfs niet worden gestoord. Na op die manier verschillende keren te zijn teruggefloten door wetten en regels, besloot Meijlis uiteindelijk zijn toevlucht te nemen tot enkele minder drastische maatregelen. Bij het kerkhof en in het Ter Weemepark zijn bomen hoger opgesnoeid en zette de gemeente een geluidsinstallatie in om de zwarte vogels te verjagen. 

Helpt dat? Meilijs haalt z’n schouders op. ‘Het hielp niet zo veel. In de buurt van de Kamp moet je nog onder een paraplu lopen en een populatie is naar een andere plek verhuisd. Nu huizen de roeken in de buurt van het nieuwe appartementencomplex De Bleekenesch.’ Volgens Meijlis is een oplossing nu echter wel degelijk aanstaande. Een commissie zou onderzoek hebben gedaan naar de overlast die de dieren in gemeenten veroorzaken. De conclusies van die rapportage waren niet voor tweeërlei uitleg vatbaar: ‘Er zijn enorm veel dorpen die dezelfde problemen hebben als Neede. Men is daar van geschrokken’, vertelt Meijlis. Dat onderzoek levert geen pasklare antwoorden, maar het is volgens de wethouder doorgespeeld naar de minister, die bereid zou zijn ‘forse stappen te nemen’. De bewuste brief is op dit moment echter onvindbaar in de Needse archieven. 

Stilletjes hoopt Meijlis dat minister Veerman de beschermde status van de vogels intrekt, zodat ze definitief weggejaagd kunnen worden. Omdat de wettelijke mogelijkheden nu nog heel gering zijn, wacht Neede af tot Veerman heeft gesproken. Maar Meijlis hoopt erop dat de minister Neede snel een ontheffing verleent. De overlast, die vooral bestaat uit lawaai en vogelmest is nu overigens voor een poosje afgelopen, omdat het broedseizoen voorbij is. De vogels vliegen nu ’s morgens en ’s avonds in grote groepen van en naar hun nestelterrein.