Wolder Courant 27 december 2001

Het project 'Roeken in De Wolden, Lust of Last?' wil een gemeentebrede discussie op gang brengen over de roek. Over de wijze waarop we als inwoners van De Wolden op een acceptabele manier met deze diersoort samen kunnen leven. Een werkgroep, waarin verschillende betrokken partijen zijn vertegenwoordigd, organiseert dit project. Het project gaat van start op vrijdagavond 8 februari met een informatieavond voor alle inwoners van De Wolden. Aansluitend vindt een forumdiscussie plaats over de volgende vraag: Roeken zijn beschermde vogels die soms voor overlast kunnen zorgen. Is voldoende bekend over het nut van het dier en de redenen waarom het dier beschermd is? En biedt de huidige regelgeving voldoende ruimte om overlast te beperken? Om nu alvast uw interesse te wekken voor deze avond treft u op deze plaats tot 8 februari wekelijks een bijdrage aan van personen ze vraag vanuit een verschillende invalshoek benaderen. Deze week is de reactie afkomstig van Willem Visser. Hij is ecoloog en houdt een pleidooi om te waken voor het trekken van overhaaste conclusies.

Roeken in De Wolden; hoe groot is de overlast?

 Op deze plek heeft u tot nu toe stukjes aangetroffen van mensen die hun mening gaven over de roek of over de manier waarop je de discussie zou moeten voeren. Dit artikel is wat dat betreft een uitzondering. Als werkgroeplid geef ik hier mijn mening niet, maar heb ik een overzicht gemaakt van reacties van meestal direct betrokkenen. Dit overzicht is nog niet volledig. De komende tijd hopen we nog veel reacties binnen te krijgen van inwoners. Positief of negatief; we willen graag weten wat zich in de gemeente afspeelt rondom de roek. Zodat we het project zo goed mogelijk uit kunnen voeren.
 Tot nu toe hebben we reacties gehad uit verschillende delen van de gemeente. De meeste mensen maken melding van overlast. Een aantal relativeert de overlast ook en vindt dat de roeken erbij horen of dat het interessante dieren zijn. Wat regelmatig voorkomt is dat mensen niet zeker weten of het om roeken of kraaien gaat. Het vaakst gemeld is schade aan rieten daken. Hier hebben we acht meldingen van binnen gekregen. Uit De Stapel, Linde, Veeningen, Koekange, Ruinerwold en Kerkenveld. In de meeste gevallen gaat het om daken die vlakbij een kolonie liggen. Maar in sommige gevallen is het niet duidelijk waar de vogels vandaan komen, maar wordt toch jaar na jaar schade veroorzaakt. Op één melding na is het zeker dat het om roeken gaat. Voor vergoeding van deze schade, die kan oplopen tot honderden guldens per jaar, is geen verzekering te vinden.

Wintertarwe

 Op de tweede plaats van de meldingen staat schade aan landbouwgewassen. Meestal gaat het om jonge planten die door de roeken in grote aantallen uit de grond worden getrokken. Er is schade gemeld aan mais, bloemen en wintertarwe in de omgeving van Ruinerwold, Linde en Kerkenveld. Als de schade groot genoeg is, kan een schadevergoeding worden verkregen. Maar een financiële compensatie maakt niet alles goed; de oogst is weg. Een boer uit Kerkenveld vertelt dat hij een vlieger oplaat om de roeken te verjagen. Dit werkt op zich wel goed, alleen houdt het op als er geen wind is.
 Op de derde plaats staan lawaai, uitwerpselen en schade aan kuilbulten. Vooral mensen die vlakbij een kolonie wonen hebben last van lawaai. Dit speelt vooral in het broedseizoen. Dat loopt van het voorjaar tot juli, als de laatste jongen uitvliegen. Een mevrouw uit Koekange slaapt in warme zomernachten met het slaapkamerraam dicht, omdat zij anders geen oog meer dicht doet. Vlakbij haar huis is sinds drie jaar een nieuwe kolonie. Mensen die vlakbij een kolonie wonen hebben daarnaast ook te maken met de uitwerpselen van de vogels, waardoor ze bijvoorbeeld de was niet meer gewoon buiten kunnen hangen.

Roekenkolonie

 Verschillende boeren maken melding van overlast van roeken die kuilbulten aanpakken. Dit veroorzaakt rotte plekken in het kuilvoer. Om dit tegen te gaan moeten de bulten elke keer worden afgedekt met een stevig dekzeil. Ook wordt schade gemeld door aanpakken van plastic hooibalen.
 Daarnaast hebben we meldingen over roeken die planten uit de tuin pikken of grote hoeveelheden takken van uitgewaaide nesten die op het erf terechtkomen. Op één adres waar een roekenkolonie in een erfbosje zit zijn de aantallen vogels zo toegenomen dat de bomen beginnen af te sterven. Andere bomen op het erf worden beschadigd omdat er veel jonge takken worden uitgebroken. Een familie uit Kerkenveld maakt melding van een groep van veertig roeken of kraaien die al een jaar vanuit een paar bomen op het erf alle andere zangvogels wegjagen. Naast meldingen van overlast zijn er ook mensen die waarnemingen melden over bijzonder gedrag of grote hoeveelheden zwarte vogels in de buurt. Ze willen hier graag meer informatie over. Een mevrouw uit Echten vertelde dat de roeken uit het Kraaienbos wel lawaai maken en ook wel eens een plantje uit de tuin pikken. Maar de vogels horen bij het dorp en ze zouden gemist worden als ze er niet meer zouden zijn.