Wolder Courant 23 januari 2002
Deze week levert de heer R. Wijkman een bijdrage aan de discussie over de roek. De heer Wijkman heeft bij de voorbereiding van het project enige tijd deel uitgemaakt van de werkgroep 'Roeken in De Wolden'.
Dhr Wijkman is voorzitter van de Wildbeheereenheid RuinerwoldIKoekange.

Als voorzitter van de Wildbeheereenheid Koekangel Ruinerwold (een samenwerkingsverband van jagers met een grondoppervlakte van 6500 ha )is mij gevraagd iets over de roek te schrijven naar aanleiding van gebeurtenissen in ons jachtveld. Ik heb gemeend dit middels een aantal stellingen te doen.

1. De roek is een beschermde vogel en mag niet bejaagd of verjaagd worden. Sinds de wettelijke bescherming middels een aanpassing van de Jachtwet in 1977 is de stand in Drenthe tot nu toe met 300% toegenomen. In onze WBE komen bijna 1000 nesten voor.

2. De totale schade die de roek aanricht in Drenthe is niet bekend . Het Jachtfonds ( een uitkeringsinstantie die wildschade uitkeert) betaalt alleen de gemelde schade aan landbouwgewassen. Dit bedraagt jaarlijks F 100.000,-

3. De jagers doen jaarlijks een bijdrage van f 1.500.000. in de pot van het Jachtfonds middels een heffing op de jachtakte. Wij betalen dus mee aan de schade die we niet kunnen en mogen voorkomen. Is ook hier niet voorkomen beter dan genezen ?

4 De omvang van lustgevoelens jegens roeken is recht evenredig met de afstand tot roekenkolonies in kilometers en de lastgevoelens omgekeerd evenredig.

5. De hoeveelheid uitwerpselen van roeken bij meerdere roekenkolonies overschrijdt de landelijke mestnorm.

6. De uitwerpselen van roeken worden niet als een zegen van boven gezien .

7. De totale kosten van het Roekenproject overschrijden de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van de gemeente De Wolden aan het inmiddels gesloten zwembad van de Stichting Zwembad Ruinerwold /Koekange.

8. Een eendaags verblijf onder een bewoonde roekenkolonie werkt voor sympathisanten van de roek visiebijstellend.

9. Hoewel verschillend van gedaante dient de roek in De Wolden op één lijn gesteld te worden met de rotsduif in Amsterdam. . De kraai in grote mate gelijkend op de roek wordt per 1 april a.s. volgens de Flora-en Faunawet beschermd.