Zwolsche Courant 5 mei 2000

Roeken rukken op naar Midden-Nederland

(Van een onzer verslaggevers)

ZEIST - De roek rukt op in Midden-Nederland. Niet iedereen is daarvan gediend. Zo overwegen bewoners van de Johan Willem Frisolaan in IJsselstein te verhuizen vanwege het onheilspellende gekras dat een kolonie op de nabijgelegen begraafplaats teweeg brengt.

Dat roekenkolonies zich vanuit Oost-Nederland steeds meer in westelijke richting verplaatsen is een gevolg van het feit dat de roek sinds de jaren zestig wettelijk beschermd is en dat niet-afbreekbare bestrijdingsmiddelen in de landbouw, zoals DDT, zijn verboden. De enorme achteruitgang van de jaren vijftig wordt weer goedgemaakt. Met als gevolg dat er in het voorjaar klachten komen. 'In Nederland wordt alles sneller als overlast wordt gezien'. zegt regioconsulent Albert Fopma van de Vogelbescherming in Zeist. 'De mensen zijn minder tolerant. Ga je je eenmaal ergens aan ergeren, dan wordt het alleen maar erger. Dan doet straks het verhaal de ronde dat roeken baby's uit kinderwagens roven'. Hij vertelt dat mensen hem onlangs te hulp riepen omdat een vogel in hun tuin onverdraaglijke geluiden maakte. 'Ze hadden de vogel zelf nooit gezien, maar ze hoorden hem des te beter, Ik erheen. Bleek het om een ransuil te gaan. Toen was het ineens niet erg meer.

Een collega van Vogelbescherming bevestigt: 'Overlast zit bij de mensen tussen de oren'. In de wet wordt schade aan de volksgezondheid genoemd als reden voor het verlenen van een vergunning om op te treden tegen roeken. Maar wanneer is daar sprake van? Bij één persoon die zich ergert aan het 'ka,kaá ' van de vogels en daardoor aan slapeloosheid lijdt of bij tien? Uitwerpselen van roeken vormen geen bedreiging voor de gezondheid van mensen en de veiligheid van het luchtverkeer is in Midden Nederland niet in het geding.

Fopma schat dat er in Midden-Nederland tenminste vijftien roekenkolonies broeden. 'Maar de meeste nestelen buiten de bebouwde kom, daar heeft niemand er last van'. Anders wordt het als de vogels een bosje in de bebouwde kom als woonplaats kiezen. Al vindt hij zelf dat een beetje overlast bij de natuur hoort, zoals vallende bladeren in de herfst.
leder jaar worden roeken en nesten op een illegale manier verstoord. Dat leidt zelden tot goede oplossingen, omdat het verjagen van de vogels het probleem alleen maar verplaatst.
Alleen in uitzonderlijke omstandigheden, als grote aantallen roeken naast het produceren van vogelpoep en geluidshinder ook nog eens schade toebrengen aan de landbouw, kan een plan van aanpak om de kolonie te verjagen naar een andere plek zinvol zijn. 'Maar dan moet er wel een gelijkwaardige plek voorhanden zijn', zegt Fopma. 'En je moet het voor het broedseizoen doen'.
Om een roekenkolonie te verjagen worden wel luchtballonnen, al dan niet in de vorm van roofvogels, ingezet. Echte roofvogels, met hulp van een valkenier, zijn nog effectiever.'Maar bedenk wel dat de roek een nuttige rol heeft in de natuur', zegt Fopma.'Vooral door het eten van emelten, de larven van de langpootmug, voorkomen roeken schade aan graslanden. Veel natuurliefhebbers zullen een roekenkolonie beschouwen als een belangrijk element in de natuur van dorp of stad. Gedogen is daarom het beste'.