Zwolsche Courant 11 mei 2001

Kraaiachtigen hebben vrij spel in buitengebied

Van een onzer verslaggevers

APELDOORN/EPE - 11 MEI 2001 Kraaien en roeken in het buitengebied hebben vrij spel nu de jacht wegens de MKZ-crisis stilligt. In een aantal gevallen ondervinden agrariërs daar schade van, maar meer nog zijn het de weidevogels die het extra zwaar te verduren hebben. Vanuit enkele landbouwgebieden komen alarmerende geluiden over kraaiachtigen en ander schadelijk wild dat zich ongestoord tegoed doet aan landbouwgewassen. Een woordvoerder van Laser, het bureau belast met wildschade, spreekt echter tegen dat extra veel schadeclaims zijn ingediend.Volgens bestuurslid R. Pleysier van de Wildbeheereenheid IJsselvallei hebben wel de weidevogels in het Noordoost-Veluwse vaccinatiegebied extra zwaar te lijden van nu niet in toom te houden kraaien en roeken.