ROEK Corvus frugilegus

Uit: Kolonievogels en zeldzame broedvogels in 2002
Arend-Jan van Dijk, Fred Hustings, Kees Koffijberg, Michiel van der Weide, Dirk Zoetebier & Calijn Plate
SOVON-monitoringrapport 2003/02: 74-75
SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen
ROEK Corvus frugilegus
 

In 2002 hebben de tellers zich weer uit de naad gelopen. Van de 1640 sinds 1994 geregistreerde roekenkolonies zijn er 1440 in 2002 bezocht. In 405 gevallen keerden de tellers onverrichter zake terug (geen bezette nesten). De overige kolonies leverden 54.685 nesten op. Met inschattingen voor 123 hoogstwaarschijnlijk bezette (maar niet getelde) kolonies erbij (6871 nesten) komt de landelijke populatie uit op 61.500. Dit aantal is lager dan in 2000 (66.000) en 2001 (64.200, met veel onzekerheden wegens MKZ) en vergelijkbaar met 1999. Of er de jarenlange toename nu ten einde is, moet worden afgewacht.
De verspreiding dupliceert die van de afgelopen jaren. In West-Nederland is er een kennelijke barrière ter hoogte van de lijn Rotterdam-Amsterdam. De vestigingen bij Geervliet in de Rijnmond vormen hierop al vele jaren de uitzondering. De lijst van kolonies met minimaal 500 nesten wordt elk jaar korter (tabel 46). In 1996 waren er nog 19 van dergelijke kolonies, in 2002 nog maar 7. Dit weerspiegelt de al langer bestaande tendens om meer in kleine vestigingen te nestelen, wat door verstoring in de hand wordt gewerkt. Maar al te vaak resulteert het verdwijnen van de grote kolonie in het ontstaan van talrijke kleine vestigingen in de naaste omgeving. Die kleintjes groeien vervolgens weer enz... enz... In enkele gemeenten probeert men vestigingen van Roeken te 'sturen' door ze op bepaalde plekken te verstoren maar elders tevens geschikte nieuwe woonruimte aan te bieden. Soms worden daarbij loknesten in bomen geplaatst of takjes voor nestbouw aangeboden. Het is nog onduidelijk of dit vruchten afwerpt. Indexberekeningen vanaf 1993 (gegevens 1990-92 nog niet gecorrigeerd) laten zien dat de trends in de verschillende regio's op de hoge zandgronden nagenoeg parallel lopen. Hier kent de Roek een geringe toename, terwijl de populatie in laagveen- en kleigronden matig is toegenomen en in het rivierengebied stabiel is.


Figuur 70. Roek, landelijke populatie-ontwikkeligng (indexen) vanaf 1993.

Tabel 47. Kolonies van de Roek met 500 of meer nesten in 1996-2002 en het totaal in Nederland (maximum aantal, inclusief schattingen voor niet getelde gebieden).
Jaar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Kanaaldijk, Lochem Gld 905 1000 961 1165 1264 1075 1142
Gramsbergen Ov 1700 1437 1407 1322 1239 1073 888
Coevorden, afslag Schoonebeek, Dr 365 447 478 657 717 774 844
Zuidlaren Dr 405 428 440 624 675 660 659
Noorddijk, Twello Gld 1002 895 901 885 908 705 573
Wolvega, Fr 361 367 329 368 397 530 568
Balkbrug Ov 710 668 718 841 632 633 553
Meerssen Lb 460 441 430 501 525 529 519
De Beele, Voorst Gld 359 358 322 381 509 503 447
Usselstein, Dieren Gld 531 440 447 442 481 417 446
Veer, Brummen Gld : 664 610 597 600 600 ? 360
De Streller, Busloo Gld 757 572 421 451 378 374 357
Honcoop, Heeten Ov 500 500 500 550 592 ? 320
Echten Dr 390 550 385 475 345 ? 320
Dongewijk oost, Tilburg NB 778 794 750 479 506 7 300
Dijkzicht, Zwolle Ov 550 400 452 500 406 406 293
Hertenbosch, Baak Gld 601 449 367 392 339 262 288
Nethoven, Gilze, NB 408 502 7 386 318 337 256
Vuilstort Lochum Gld 374 360 530 329 308 231 186
Gees Dr 687 360 245 460 390 7 158
De Mars, Dalen Dr 606 445 340 300 322 ? 86
Cellenweg, Heeten Ov 500 605 533 537 0 0 0
R.K. kerk, Overdinkel Ov Totaal Nederland 561 685 0 0 1 0 0
Totaal Nederland 60000 58000 59500 62000 64200 66000 61500