Ervaringen met de Roek in Gemeente De Wolden (Dr.). Verzameld in het kader van het project Roeken in De Wolden door werkgroep 'Roeken in De Wolden'

Echten 475 broedparen geteld in 99, kolonie aanwezig sinds mensenheugenis

(9 sep 2001) In eerste instantie keek ze er raar tegen aan, tegen het lawaai, maar nu is ze aan de vogels van 'het kraaienbos'gewend. De vogels horen bij Echten. Tegen de avond zegt men tegen elkaar (als de roeken weer terugkeren naar de kolonie) kijk, het wordt weer donker. Het enige is dat ze in het voorjaar in de tuin pikken, en dat de was vuil wordt. Maar dat hoort wat haar betreft bij het platteland.

jan 02: Mevr.. heeft 23 jaar in Echten gewoond naast de kolonie en vooral plezier aan de roeken beleefd. Interessante observaties, en gratis werkkrachten die takken, mos en emelten verwijderen.

jan 02: schade gehad aan jonge gerstplanten. 1/3 van de oogst weg. Buurman had ook gerst, maar geen vraat.

(jan 02) roeken halen riet van het dak. De dieren pikken vooral op plekken met veel mos en algen; de indruk is dat ze naar insekten zoeken. Op schone stukken riet minder last.

(jan 02) Roeken pikken de stopverf uit de sponningen. Als ze het windscherm lieten zakken gebeurde dat niet meer.

(jan 02) Meegemaakt dat stopverf uit de ramen gepikt werd door roeken.

.
Linde Vuile Riete Verspreid over twee bosjes: aantal nesten 99 ?

Tuinbouwbedrijf, schade aan bloemen

Schade aan rieten dak, geluidsoverlast, schade aan mais

werkgroep moet ervoor zorgen dat de huidige regeling voor schadevergoeding aan landbouwgewassen gehandhaafd blijft. Dit is beter dan verjagen. Dhr.v.G. is tevreden met hoe het altijd geregeld was.

Meneer maakt zich zorgen om de jonde weidevogels en de jonge hazen die door de Roek worden gedood ( hij weet zeker dat het om roeken gaat). Verder heeft hij de gangbare schade aan gewassen, rieten dak en kuilbult.

Schade aan akkerbouwgewassen. Kan leven met huidige schadevergoeding. Tip: Als een groot deel van de schade veroorzaakt wordt door roeken, en een klein deel door andere (bejaagbare) soorten, moet je niet al te eerlijk zijn bij het invullen van de formulieren. Want dan kost je dat een groter deel van de schadevergoeding dan redelijk is.

.
Linde Reestweg Op erf fam. Timmerman; 224 nesten geteld in 1999

geluid; veel takken van uitgewaaide nesten; was moet opgehangen in kapschuur

.
Drogteropslagen Kolonies Reestweg / Linderveldweg

(17/01/02) Familie woont 100 meter van de weg af. Het pad bestaat uit twee stroken puin. Roeken pikken deze stroken regelmatig overhoop (niet alleen in de zomer; nu even rustig omdat er een dode kraai hangt). Voordat er gras gemaaid kan worden moet dit allemaal weer aangeharkt worden. Grote vogels: roeken en kraaien. Ook achter het huis pikken ze in het brekerszand dat tussen het straatje en pallisade-paaltjes van het bloemenperk te zien is. Reden waarom ze dit doen is niet duidelijk. Kan het zijn dat de roeken ook steenijes pikken voor de vertering van zaden, net zoals kippen? De familie heeft ook een paar grote eiken en een beuk bij het huis staan. Als hier roeken in gaan zitten jaagt meneer ze weg met een schot uit zijn buks.

(jan 02) Zorgen over jonge weidevogels, met name in de buurt van de kolonie. Schade aan rieten dak en gewassen. Roeken moeten bejaagbaar worden.

.
De Stapel Verspreid over drie (erf)bosjes, in 99 resp. 60, 16 en 62 broedparen, al decennia lang aanwezig

Gesproken met mevrouw 3/9/01. Op het erf zeker 60 nesten van de roek in oude eiken. Kolonie is al tientallen jaren aanwezig en wordt steeds groter, ook sinds buren de roeken van hun eigen erf hebben veijaagd. Familie wil graag wildstand bevorderen (om die reden wilden ze geen jacht op het eigen land) maar de hoeveelheid roeken op het erf heeft nu de grens van het aanvaardbare bereikt.
Eiken beginnen af te sterven (dode takken in de kroon); oude beuken voor het huis worden beschadigd doordat de roeken daar de jonge twijgen uitbreken voor hun nesten, het rieten dak wordt beschadigd (lijkt n nder te zijn sinds er recent nieuw riet op zit), kuilvoer wordt massaal gegeten en de bult aangepakt. Gaten in plastic die rotte plekken veroorzaken. Kabaal.

mei/juni 2001. Wekenlange geluidoverlast door kraaien of roeken. S'morgens om 5 uur. Krassen, tegen ramen/pui opvliegen. Krassen en vuil op het glas. Meerdere vogels. Beide zijden van het huis (aan één kant glas tot op de grond, aan de andere kant onder hout, boven glas). Na ophangen dode kraai begin juli is de overlast minder.

Familie woont sinds 13 jaar op dit adres. Toen ze er kwamen was er een grote roekenkolonie in het eiken bosje links van het woonhuis. In de loop van de jaren is het bosje onderhouden/opgeschoond. Hierbij zijn een aantal slechte bomen verwijderd en vervangen door nieuwe aanplant (uitgevoerd door de bomenwacht). Sinds 2 jaar zitten er geen roeken meer. Na mei 1999 is de kolonie nooit meer
teruggekeerd (ook niet één vogel).

(juli 02) Al jaren overlast van roeken en eksters, die riet van het dak pikken, waardoor grote schade wordt aangericht Ze is blij dat er iets gebeurt. . 

.
Ruinerwold/Oosteinde Kolonies die regelmatig van locatie wisselen, in '99 geteld op div. plaatsen: 6, 8, 18 en 91 broedparen

Schade aan rieten dak. Op 10 juli zaten er rond 21.00 uur tientallen roeken op het dak in het riet te pikken. Nog nooit zoveel tegelijk op het dak gehad. Buurman die er al heel lang woont (Dhr. W. nr. 19) heeft dit nooit eerder meegemaakt. Er zijn er altijd wel een paar in de buurt. Komen uit de richting Weerwille. M.n. in de zomer. Het rieten dak is 15 jaar oud, zonder mos (voor gespoten). Sinds een jaar of 5 jaarlijks hfl 250-750 schade. Buurman aan Prinsesseweg heeft ook schade.

dec2001. Mevrouw heeft vaak roeken en kraaien op het erf. Brutale vogels. Het paard schrikt ervan, een oude zieke hond werd lastig gevallen, paardemest wordt uit elkaar gepikt en het geluid is storend. Soms zitten er wel 8 roeken tegelijk op het dak. Sinds 1996 is er een duidelijke toename. Mevrouw denkt dat de vogels uit Berghuizen komen, waar een kolonie zit van ongeveer 100 paren. Ook Bij de N375 afslag Steenwijk zit een grote kolonie. De meeste vogels zijn er op het erf in de zomer. In de winter is het misschien de helft. Andere vogels ziet ze bijna niet meer. Nesten van kleine zangvogels worden leeggeroofd. (mevr. zegt toe in de gaten te houden of roeken of kraaien de boosdoeners zijn). Mevr. vindt dat er veel te veel kraaien en roeken zijn, en dat dat komt omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben. Daarom worden ze ook steeds brutaler wat haar betreft mogen ze ze allemaal afschieten.

.
Alteveer/Kerkeveld (gebied ligt tussen kolonies in Hoogeveen en Linde / Drogteropslagen in) Aantal nesten in tuin (mogelijk kraaien?)

23 okt 2001. De familie woont sinds 2.5 jaar op dit adres. Tot voor kort veel plezier beleefd aan de grote verscheidenheid aan zangvogels op en rond het erf, fazanten, waterhoenijes, e.d. Sinds het voorjaar van 2001 is er een grote groep roeken (volgens de buurman) of kraaien vrijwel constant aanwezig. Er werd gebroed in de eiken op het erf. Hoeveel nesten is niet duidelijk, maar nu gaat het
om ongeveer 40 vogels. Sinds dit voorjaar is het aantal zangvogels gedecimeerd. Fazant en waterhoen zijn verdwenen. De vogels hebben zelfs een buizerd veijaagd. De familie betreurt dit zeer. Bovendien pikken de vogels riet uit het dak. Brutale dieren, ze halen ook riet weg aan de onderzijde van een overstek. Bij de buurman roven de vogels eieren onder de kippen vandaan en eten mee van het kippenvoer.

(30/7/01) Meldt dat er een paar honderd kraaien of roeken aan de Zandmeerswijk zitten. Ze verzamelen zich op de hoogspanningsmast. Ze roven veel kleine dieren zoals kuikens en eieren van kippen en eenden. Niet echt last van, sneu voor de kuikens maar wel interessant. Opvallend veel meer dan andere jaren. Graag meer informatie als er meer bekend is. 

Wintergasten
(6 dec2001) Heeft schade aan Triticale door groepen roeken. Twee jaar terug schadevergoeding gekregen; 2 ha volledig weg. Vorig jaar was de schade niet groot. Dit jaar zitten er weer veel vogels op; het is afwachten wat de schade zal zijn (3 ha). Dhr. ter Stege heeft overigens liever een goede oogst dan een schadevergoeding. De dieren zijn er vrijwel de hele dag, 's winters. Ze hebben een
rustplaats in een paar bomen een endje verderop. S'avonds vertrekken ze. Dhr. T.S. laat vaak een vlieger op om de roeken te verjagen. Dat helpt wel aardig, maar als er geen wind staat wordt het lastig. Hij vraagt zich af waarom ze op de ene plek (op de akker ) wel zitten en op een andere hoek weer niet. De buurman heeft een kuilbult in het land liggen, waar Dhr. t.S. ook een stukje tegenaan had gelegd. Hier moest 15 cm zand over ivm roeken. De bult bij zijn huis daar komen ze niet.

(jan 02) Altijd veel overlast gehad (bij huis, kuilbult), afgelopen zomer/herfst echter helemaal niet. Wel weer last van dassen.

.
Koekange (bij kerk) 10-15 nesten in de bomen bij de kerk, ( in '99 zijn hier geen nesten geteld )

3 jan 02. Last van lawaai; het hele jaar, maar het voorjaar het sterkst. Elk jaar wordt het erger. het begon met een paar nesten (in 99?) ; nu zijn het er al een stuk of 15.

dec. 01. dhr. G. woont hier al 15 jaar. In het begin zaten er 1 of twee nesten, nu zijn het er al 15 in de 40 bomen bij de kerk. Last van lawaai. En nesten van vinken en merels worden uitgehaald uit de pergola en de coniferenheg. En vogel heeft een heel typerend gekras. Deze herkent Dhr. G. de laatste 3 jaar aan zijn afwijkende geluid.

3 jan 02. Mevr. is verontwaardigd omdat ze vindt dat de overlast door de roek sterk wordt overdreven. De overlast van de mens voor de natuur is vele malen groter. Wetenschappelijk betrouwbare informatie bij discussie betrekken. 

(jan 2002) maakt zich zorgen over de aanwas van de kolonie bij de kerk. 

(7 jan 2002) schade van kraaien en roeken aan maiskuilbuit. Heeft gaaskleed ter bescherming van landbouwplastic. Als hier scheurtjes/openingen in zitten wordt vandaar uit het plastic stuk gepikt Als hier een tijdje niks aan gedaan wordt krijg je broei in het voer. Daarom moet hij 's zomers elke week de bult langs om zwakke plekken te repareren met tape. Dit levert extra werk op in een toch al drukke periode. Hij hoopt daarom dat er niet veel meer vogels komen. . Steeds kleine groepjes vogels. Hij weet niet precies waar ze vandaan komen. 

.
Koekange, Oshaarseweg Kolonie aan de Oshaarseweg telde 2 broedparen in '99

(jan 02) Schade aan gewassen en rieten daken. Loopt uit de hand. Roek moet bejaagbaar worden.

(jan 02) heeft veel last van roeken. Dhr. d.W. gebruikt afweerstof op zaaigoed, maar als het gewas opkomt helpt dat niet meer en wordt de kiem eraf gegeten. Hij heeft een vlieger van een zeearend ingezet en een knal-apparaat (gaskanon). Dit helpt wel. Hij heeft overigens geen klachten gehad van de buren. Meneer vindt dat de roek weer bejaagbaar moet worden. Er komen steeds meer roeken, en de schadevergoeding is onvoldoende. Hij is blij met de huidige discussie.

(16/8/01l), Vraagt zich af waarom de overheid niet ingrijpt of toestenuning geeft om in te grijpen om de schade die door roeken/kraaien(voor hem hetzelfde; zitten allebei op het land) aan weidevogels wordt aangericht te venninderen. Boeren krijgen de schuld van de slechte weidevogelstand. Waarom zijn deze soorten beschermd als dat zo duidelijk ten koste van de weidevogels gaat? Eksters zie je ook al bijna niet meer, dit komt door de grote aantallen kraaien. Hij ziet geen reden voor informatie-uitwisseling, voor hem is de zaak duidelijk genoeg. Overheidsgeld kun je beter in de (ouderen)zorg steken. 

.
De Wijk, Dickninge/Rogat Dickninge 12 en 64 nesten in '99, Rogat 66 en 174 nesten.

(7/01/02) Dhr. S. woont op 300 m van de kolonie. Door de roeken kan hij alleen nog maar rogge telen. Dit verkoopt hij aan de ACM. Hij heeft samen met zijn buuitnan 10 ha in beheer. Vroeger had hij vee en grasland, maar om gezondheidsredenen is hij overgestapt op akkerbouw. Hij vindt het vervelend dat hij niet meer verschillende gewassen kan telen (tarwe, gerst, triticale). Maakt deel
uit van beheersgebied BBL; zodoende alleen akkerbouw mogelijk. 

(jan 02) Op door de roek open gepikte plekken mag niet gespoten worden. Van hieruit ontwikkelt zich veel onkruid in het gaan. Roeken moeten weer bejaagbaar worden.

(jan 02) Ziet regelmatig dat roeken ruitenwissers van auto's verwijderen in het dorp. Bij 3 buren gezien. Het gaat zeker om roeken. 

.
De Wijk, Noordwijkerweg / Schoonvelderweg Ongeveer 50 nesten in eiken langs de Noordwijkerweg, sinds een jaar of drie ( in '99 zijn hier 15 nesten geteld)

(19-7-01) Melding: overlast van ca 500 roeken aan de Schoonvelderweg. Gesproken met mevr. op 3 sept 01. In zomer last van zwermen roeken: eten voer van dieren in de stal, pikken plastic kuilbult aan, en plastic hooibalen. Elke avond moet de kuilbult worden afgedekt. In broedseizoen last van lawaai. De slaapkamerramen blijven daarom noodgedwongen dicht. Dhr. S. heeft roeken rond het eigen erf verjaagd met alarmpistool. Na tussenkomst van politie (n.a.v. klacht buren) alleen nog vanaf eigen erf. Helpt niet veel. Bovendien krijgen andere mensen dan weer meer last. De roeken pikken ook jonge planten uit moestuinen in de buurt. Iedereen uit de buurt stoort zich aan de vogels, zelden hoor je dat iemand het leuke dieren vindt. Als zij naar haar schoonmoeder aan de Noordwijkerweg wandelt, moet ze een paraplu mee.

Vaak roeken op rieten dak. Pikken veel mos los. Dit geeft rommel. Bovendien maakt mevr zich zorgen of haar dak niet beschadigd wordt als er veel roeken op zitten te pikken. Mevr. is 87 en hoort niet zo goed. Daarom geen last van geluid.