Roeken
in Meppel 2000
1081 nesten geteld


In 2000 heb ik op 21 april de bestaande, nieuwe en oude roekenkolonies afgefietst om het aantal nesten te tellen.
De resultaten van deze telling en van de afgelopen jaren staan hieronder vermeld.
Op de satellietfoto is met dikke blauwe lijn het telgebied aangegeven; met rood de aanwezige kolonies in 2000.
Voormalige kolonies zijn nog weergegeven in het overzicht van 1999.
De nummers corresponderen met de "nieuwe" nummering in de tabel.
Voor informatie over aantallen en lokaties in de regio:
Aantal roekennesten per lokatie, omgeving Meppel 1993 - 2000. 
Oude no  Nieuwe no Kolonienaam 1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
                     
Wilhelminapark 30  28  52  55  88  98 
139 
bij 18 
Olde Staphorst 50  59  125  35  37 
Crematorium 38  44  23  12 
Reestoord / Industrieweg
( + Reestoeverflat/Zuiderlaan )
48  68 84  135  126  126  123 
220 
Brug Meppelerdiep (+ Zomerdijk-West ) 19  33  44 78  111  87  114 
124 
Spoor / N32 / Wold Aa 22  30  10 
N32 / S10 / Wold Aa 147  180  176  127  128  98  128 
145 
Ezinge 33  43  50  68  56  58  64 
49 
Meppelerdiep
0
10 
bij 5 
Zomerdijk-West
0
11 
11 
MC-Meppel 29  101  126  187  251 
256 
12 
bij 13 
Wolddijk 1
13 
13 
Wolddijk 2 ( + Wolddijk 1 ) ?
14 
14 
Prinsenplein
15 
15 
Witte de Withstraat 11  17 
15 
16 
bij 4 
Reestoeverflat/Zuiderlaan 21 
-- 
17 
17 
Afslag Nijeveen (Jan Huygen van Linschotenstraat) 
14 
18 
18 
Hesselingen 
( + Industrieweg-west & Olde Staphorst )
59 
19 
19 
Plas Havelterweg 29 
36 
20 
20 
Rechterensweg 55  72  63  75  42 33 
20 
21 
bij 18 
Industrieweg-west 0 18  35 
22 
22 
Werkhorst/Westerstouwe
23 
23 
Slingenberg 
                     
    Meppel-Totaal 368  548  679  715  687  700+  961 
1081
    Toe- /afname absoluut  
180 
131 
36 
-28 
13 
261 
120 
    Toe- /afname relatief    49% 24%  5%  -4%  2%  37% 
13% 
    N - Kolonies 10  11  12  14  14  15 
13 

Nieuwe koloniesamenstelling:

Roeken verplaatsen zich wanneer door verstoring of groei van kolonies ruimtegebrek ontstaat. Wanneer wordt uitgegaan van een fusie-afstand voor kolonies van 500 meter (van Dijk & Hustings 1996) moeten de kolonies 1, 4, 5, 8 en 18 bij elkaar worden gevoegd en kunnen we spreken van een verspreide kolonie van 591 nesten. Om (op dorpsniveau) enigszins een overzicht te houden van de verschillende locaties ben ik hier uitgegaan van een fusieafstand van 300 meter.

Bijzonderheden over de verschillende kolonies: